spinnerij oosterveld foto's oud-werknemers met dank aan Peter Visser

               spinnerij oosterveld index

              SO Contact Personeelsorgaan der N.V. Spinnerij Oosterveld 

contact1.jpg (542598 bytes)  contact2.jpg (547749 bytes)  contact3.jpg (528479 bytes)  contact4.jpg (391377 bytes)  contact5.jpg (619169 bytes)  contact6.jpg (458930 bytes)  contact7.jpg (437309 bytes)  contact8.jpg (449057 bytes)  contact9.jpg (418627 bytes)  contact10.jpg (399213 bytes)  contact11.jpg (382676 bytes)  contact12.jpg (407899 bytes)